Курс анализа бесконечно малых.Т. I.

Author: 
Валле-Пуссен Ш.- Ж.
Book language: 
Rus
Publisher: 
Л.-М., Гос.тех.-теорет. изд.
Publishing year: 
1933
Registration Number: 
3201
Pages: 
461
Index: 
В-15
Copy Number: 
1
702
517.1