Усреднени модули на гладкост.

Author: 
Сендов Б., Попов В.
Book language: 
Eng
Publisher: 
София, Бъгарската АН
Publishing year: 
1983
Registration Number: 
2871
Pages: 
277
Remark: 
Бъларски математически монографии. Т. 4.
Index: 
С-31
594
519.65