Գալուայի տեսություն

Author: 
Մութաֆյան Ա.Զ., Ափիկյան Ս.Վ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Համալսարանի հրատ.
Publishing year: 
1985
Registration Number: 
47, 48, 49
Pages: 
80
Remark: 
Երևանի Պետ. Համալսարան: Բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
45
512.62