Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում

Author: 
Ներսիսյան Մ.Գ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան
Publishing year: 
1991
Registration Number: 
68
Pages: 
757
Remark: 
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու
Index: 
Հ 249
Copy Number: 
1
8
NULL