Հայ աստղագիտության պատմություն

Author: 
Տումանյան Բ.Ե.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Միտք
Publishing year: 
1964
Registration Number: 
13
Pages: 
413
Remark: 
Հնագույն ժամանակներից մինչև 19-րդ դարի սկիզբը
Index: 
Ա 83
Copy Number: 
1
66
522