Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու

Author: 
Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ., Նազարյան Է.Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան,
Publishing year: 
1978
Registration Number: 
21, 22, 23
Pages: 
324
Remark: 
Բուհ ընդունվողների համար: Երևանի Պետ. Համալսարան
Index: 
Տ 57
Copy Number: 
1
47
514.11