Մաթեմատիկական տերմինների բառարան անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով

Author: 
Տոնյան Ա.Հ., Տոնյան Վ.Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ.
Publishing year: 
1965
Registration Number: 
31
Pages: 
238
Remark: 
ՀՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի և Մեխանիկայի ինստիտուտ
Index: 
Տ 84
Copy Number: 
1
72
801.3=51