Գրադարան

Հեղինակ Վերնագիրsort descending
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12
Գրիգորյան Ա.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1965-1966թթ.
Գրիգորյան Ա.Ա., Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1967-1968թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1974-1975թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1978-1979թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1980-1981թթ.
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ. Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1982-1983թթ.
Սիմոնյան Ա.Պ. Խմբ. Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիա: Անձնակազմը 1943-1983
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն:
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն: Խնդրագիրք
Նարիմանյան Ս.Մ., Օհանյան Վ.Կ. Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ: Մ.1
Մեսրոպյան Ն.Խ., Ղազանչյան Տ.Պ. Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք: Հ.1-
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ
Գևորգյան Գ., Գալստյան Լ., Թասլաքյան Ա., Միքայելյան Գ., Նավասարդյան Կ. Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք Հ.1-2: Հաստատաված է ՀՀ ԳԿ նախարարության կողմից որպես ուս.ձեռնարկ
Ռուդին ՈՒ. Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները
Մանուկյան Մ.Մ., Շահինյան Հ.Մ. Մաթեմատիկական խնդիրներ, առաջադրված Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննությունների ժամանակ
Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ., Նազարյան Է.Հ. Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու
Տոնյան Ա.Հ., Տոնյան Վ.Ա. Մաթեմատիկական տերմինների բառարան անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն լեզուներով
Բրուտյան Գ.Ա. Մաթեմատիկական տրամաբանության փիլիսոփայական ներածություն
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ. Մաթեմատիկայի ընդունելության քննությունների խնդիրների ժողովածու
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ. Մաթեմատիկայի մեքենայական քննության տարբերակներ
Սկանավի Մ.Ի. Խմբ. Մաթեմատիկայի մրցույթային խնդիրների ժողովածու ԲՏՈՒՀ ընդունվողների համար
Պետրոսյան Գ.Բ. Մաթեմատիկան Հայաստանում հին և միջին դարերում
Գինովյան Մ.Ս. Մաթեմատիկան Հայաստանում: Համառոտ ակնարկ
Շահինյան Ա.Լ. Մոտավորությունների տեսություն կոմպլեքս տիրույթում
Ներսիսյան Ա.Հ. Ներածություն կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության
Տոնոյան Գ.Ա. Ուսանողական մաթեմատիկական մրցույթներ
Ղարիբյան Ա.Ս. Ռուս-հայերեն բառարան:
Բեդիրյան Պ.Ս., Անմեղիկյան Դ.Ե., Ղարիբյան Ջ.Ա. Ռուս-հայերեն հայ-ռուսերեն բառարան
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ. Սովետական Հայաստան: Հայկական Սովետական Հանրագիտարան
Նավակատիկյան Հ. Վերլուծական երկրաչափություն: Մաս Ա
Պարսամյան Էլմա Ս. Կազմող Վիկտոր Համբարձումյան
Մանուկյան Մ.Մ., Սարգսյան Վ.Ս., Գաբրիելյան Մ.Ս. Տեսական մեխանիկայի խնդիրների լուծման ուղեցույց: Պրակ 1

Էջեր