Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Փետրվար 14, 2019
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Հայկ Միքայելյան
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 22, 2018
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
R. Aramyan
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հունիս 28, 2018
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ս. Պողոսյան
Դիֆերենցիալ եւ ինտեգրալ հավասարումների բաժնի սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հունիս 14, 2018
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Կարեն Երիցյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, մայիս 10, 2018
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Հ. Շահղուլյան
Ամսաթիվ: 
Երեքշաբթի, Մարտ 6, 2018
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Բ.Ս. Նահապետյան
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 16, 2017
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ն.Բ.Ենգիբարյան, Ա.Գ.Բարսեղյան
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 19, 2017
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Մարկուս Պասսենբրուններ
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, հուլիս 20, 2017
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Արթուր Դանիելյան
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, հուլիս 6, 2017
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ռոբերտ Մնացականով

Էջեր