Ամսաթիվ: 
Ուրբաթ, Մարտ 11, 2016
Սկիզբը: 
15.00
Վայրը: 
ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ա.Հ. Կարապետյան
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Փետրվար 11, 2016
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Խ.Ա. Խաչատրյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, դեկտեմբեր 3, 2015
Սկիզբը: 
14.00
Վայրը: 
ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ս․ Գոգյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 5, 2015
Սկիզբը: 
15.00
Վայրը: 
ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Սուրեն Պողոսյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 13, 2015
Սկիզբը: 
15.00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Զեկուցող: 
Ռաֆայել Բարխուդարյան

Էջեր