Задачи и упражнения по математическому анализу.

Author: 
Бараненков Г.С., Демидович Б.П.(ред.), Ефименко В.А. и др.
Book language: 
Rus
Publisher: 
М., Физматгиз
Publishing year: 
1963
Registration Number: 
1085, 1086
Pages: 
472
Index: 
З-15
Copy Number: 
2
1266
517.2/3(07)