История диофантова анализа от Диофанта до Ферма

Author: 
Башмакова И.Г., Славутин Е.И.
Book language: 
Rus
Publisher: 
М., Наука
Publishing year: 
1984
Registration Number: 
5249
Pages: 
256
Index: 
Б-33
Copy Number: 
1
258
51(091)+511.5(091)