Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից: Երկրորդ պրակ

Author: 
Թավադյան Ա.Բ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1959
Registration Number: 
25
Pages: 
131
Remark: 
Հայկական ՍՍՌ Պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ
Index: 
Թ 13
Copy Number: 
1
57
517.53(07)