Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12

Author: 
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1976
Registration Number: 
34
Pages: 
720
Remark: 
Հ.2. Արգիշտի-Գեղերվան: ՀՍՍՀ ԳԱ; ՀՍ Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
Index: 
Հ 25
Copy Number: 
1
20
03