Հայկական Սովետական հանրագիտարան: Հ.1-12

Author: 
Համբարձումյան Վ.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1986
Registration Number: 
63
Pages: 
752
Remark: 
Հ.12. Տիեպոլո-Ֆուքսին: ՀՍՍՀ ԳԱ; ՀՍ Հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն
Index: 
Հ 25
Copy Number: 
1
30
03