Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1967-1968թթ.

Author: 
Գրիգորյան Ա.Ա., Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1973
Registration Number: 
28
Pages: 
461
Remark: 
Պատասխանատու քարտուղար՝ Հ.Ս.Մանասերյան: ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդամենտալ գրադարան
Index: 
Հ 37
Copy Number: 
1
14
01