Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակությունների մատենագիտություն: 1974-1975թթ.

Author: 
Թադևոսյան Լ.Ա. Կազմ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1979
Registration Number: 
29
Pages: 
275
Remark: 
Պատասխանատու քարտուղար՝ Հ.Ս.Մանասերյան: ՀՍՍՀ ԳԱ Ֆունդ.գրադ.
Index: 
Հ 37
Copy Number: 
1
15
01