Հայ-ռուսերեն բառարան

Author: 
Գալստյան Ե.Հ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Publishing year: 
1987
Registration Number: 
54, 55, 56
Pages: 
724
Remark: 
ՀՍՍՀ ԳԱ: Հր.Աճառյանի անվան Լեզվի ինստիտուտ
Index: 
Հ 24
Copy Number: 
1
69
801.3