Հավանականություն և կիռարական վիճակագրություն: Խնդրագիրք

Author: 
Հարությունյան Ե., Ղազանչյան Տ., Մեսրոպյան Ն., Ղազարյան Ա. և այլն
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Գիտություն
Publishing year: 
2000
Registration Number: 
75
Pages: 
149
Remark: 
Տնտեսագետների և գործարարների համար: Թույլատրված է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից, որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասագիրք
Index: 
Հ 371
Copy Number: 
1
64
519.22