Մաթեմատիկայի մրցույթային խնդիրների ժողովածու ԲՏՈՒՀ ընդունվողների համար

Author: 
Սկանավի Մ.Ի. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Լույս
Publishing year: 
1988
Registration Number: 
62, 65
Pages: 
544
Index: 
Մ 151
Copy Number: 
1
39
51:37(07)