Պատրաստվել է Ռ. Համբարձումյանի "ЛЕКЦИИ ПО КОМБИНАТОРНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ" ուսումնական ձեռնարկը

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պեֆեսոր Ռուբեն Համբարձումյանի կողմից պատրաստվել է ուսումնական ձեռնարկ "ЛЕКЦИИ ПО КОМБИНАТОРНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ" բուհերի ուսանողների համար: ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտը երաշխավորել է ձեռնարկը բուհերի ուսանողների համար: Ձեռնարկը ստորև: