Задачи и упражнения по математическому анализу.

Author: 
Бараненков Г.С., Демидович Б.П.(ред.), Ефименко В.А. и др.
Book language: 
Rus
Publisher: 
М., Наука
Publishing year: 
1966
Registration Number: 
1088, 1089
Pages: 
472
Index: 
З-15
Copy Number: 
2
1267
517.2/3(07)