Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից

Author: 
Թավադյան Ա.Բ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, պետհամալսարանի հրատարակչություն
Publishing year: 
1970
Registration Number: 
24
Pages: 
229
Remark: 
Օգնություն հեռակայողներին
Index: 
Թ 13
Copy Number: 
1
58
517.53(07)