Դասախոսություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից

Author: 
Թավադյան Ա.Բ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, պետհամալսարանի հրատարակչություն
Publishing year: 
1970
Գրանցման համար: 
24
Էջեր: 
229
Նշում: 
Օգնություն հեռակայողներին
Ինդեքս: 
Թ 13
Copy Number: 
1
58
517.53(07)