Ամառային դպրոց
Ամսաթիվ:
Մարտ 29-31, 2016
Վայրը:
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
Միջազգային գիտաժողով
Ամսաթիվ:
Սեպտեմբեր 4-11, 2016
Վայրը:
Երևան Հայաստան
International Conference
Ամսաթիվ:
12-18 September, 2015
Վայրը:
Tsaghkadzor, ARMENIA
International Conference
Ամսաթիվ:
24-31 August, 2013
Վայրը:
Tsaghkadzor, Armenia

Էջեր