Միջազգային գիտաժողով
Ամսաթիվ:
Սեպտեմբեր 9-15, 2018
Վայրը:
Երևան, Հայաստան
Միջազգային գիտաժողով
Ամսաթիվ:
Մայիս 20 - 25, 2018
Վայրը:
ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունը
Միջազգային գիտաժողով
Ամսաթիվ:
Սեպտեմբեր 16 - 22, 2018
Վայրը:
Ծաղկաձոր, Հայաստան
Միջազգային գիտաժողով
Ամսաթիվ:
Մայիսի 27-ից - հունիսի 2-ը
Վայրը:
Երևան Հայաստան
Ամառային դպրոց
Ամսաթիվ:
Մարտ 29-31, 2016
Վայրը:
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Էջեր