Ղեկավարություն

 

Տնօրեն՝ ֆ.մ.գ.դ. Գրիգորի Կարագուլյան
Հեռախոս՝ (+374 10) 52 47 91
էլ-փոստl՝  g.karagulyan [at]
gmail [dot] com

Գիտական քարտուղար՝ ֆ.մ.գ.թ. Արմեն Վաղարշակյան
Հեռախոս՝ (+374 10) 52 48 01
էլ-փոստ՝ armen [at]
instmath [dot] sci [dot] am

Գլխավոր հաշվապահ՝ Գոհար Հովհաննիսյան
Հեռախոս՝ (+374 10) 58 05 17
էլ-փոստ՝ gohar [at]
instmath [dot] sci [dot] am

 

          Օժանդակ անձնակազմ

 

Համակարգչային ադմինիստրատոր՝ Թադևոսյան Ռոբերտ
էլ-փոստ՝ robert [at]
sci [dot] am

Տնտեսվար՝ Կարինե Բեկչյան
Հեռախոս՝ (+374 60) 62 35 75

Հաշվապահ-գանձապահ՝ Հովհաննիսյան Հռիփսիկ
Հեռախոս՝ (+374 10) 58 05 17
էլ-փոստ՝ ripsik [at]
instmath [dot] sci [dot] am

Գործավար՝ Խուրշուդյան Անահիտ
Հեռախոս՝ (+374 10) 58 05 17
էլ-փոստ՝ office [at]
instmath [dot] sci [dot] am

Գրադարանի վարիչ՝ Ավանեսովա Լյուդմիլա
էլ-փոստ՝ library [at]
instmath [dot] sci [dot] am

Կադրերի մասնագետ՝ Միրզոյան Լիլիա
Հեռախոս՝ (+374 60) 62 35 75
էլ-փոստ՝ lilia [at]
instmath [dot] sci [dot] am