Ղեկավարություն

Տնօրեն: ֆ.մ.գ.թ. Ռաֆայել Բարխուդարյան
Հեռախոս: (+374 60) 62 35 21 (աշխ.)
էլ-փոստl:  rafayel@instmath.sci.am

Գիտական քարտուղար: ֆ.մ.գ.թ. Արփի Ստեփանյան
Հեռախոս: (+374 10) 524-801 (աշխ.)
էլ-փոստ: arpi@instmath.sci.am

Գլխավոր հաշվապահ: Գոհար Հովհաննիսյան 
Հեռախոս: (+374 10) 580-517 (աշխ.)
էլ-փոստ: gohar@instmath.sci.am