Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի կազմը (ըստ 2022թ․)՝
Գիտական անձնակազմի ընդհանուր ժողովները տեղի են ունեցել`
24.09.2019,02.10.2019,11.12.2019,18.12.2019,02.03.2020,04.03.2020:


Գիտական խորհրդի նիստերը տեղի են ունեցել` 
04.12.2019,24.01.2020(հեռակա):