Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, մայիս 23, 2024
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Միքայել Խաչատուրյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, January 18, 2024
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Լիանա Համբարձումյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, դեկտեմբեր 7, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Գրիգորի Իվանով
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 23, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Tigran Galstyan
Կոմպլեքս անալիզի բաժնի սեմինար
Ամսաթիվ: 
Ուրբաթ, նոյեմբեր 17, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Laurent Stolovitch
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2023
Սկիզբը: 
13:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հունիս 22, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Վիլյամ Պողոսյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, Հունիս 8, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Արթուր Դանիելյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Հինգշաբթի, մայիս 25, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Արմեն Վաղարշակյան
Ինստիտուտի ընդհանուր սեմինար
Ամսաթիվ: 
Ուրբաթ, մայիս 19, 2023
Սկիզբը: 
15:00
Վայրը: 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ
Զեկուցող: 
Tigran Bakaryan

Էջեր