Երկու խնդիր Ռամսեի տեսությունում

Զեկուցող 
Լիանա Համբարձումյան
Հիմնարկ 
Երուսաղեմի համալսարան, Իսրայել
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, January 18, 2024
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ