Կոմպլեքս անալիզ, Իրական անալիզ, Հավանականությունների տեսություն, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկա ...

ավելին

Ներկայումս ինստիտուտն ունի մոտ 25 հիմնական գիտաշխատող, ինչպես նաև մի շարք հետազոտողներ Երևանի Պետական Համալսարանից:

ավելին

Գիտաժողովներ

Սեմինարներ

Հինգշ, 02/06/2020
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Հինգշ, 12/12/2019
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Հինգշ, 12/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ