Կոմպլեքս անալիզ, Իրական անալիզ, Հավանականությունների տեսություն, Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ, Մաթեմատիկական ֆիզիկա ...

ավելին

Ներկայումս ինստիտուտն ունի մոտ 25 հիմնական գիտաշխատող, ինչպես նաև մի շարք հետազոտողներ Երևանի Պետական Համալսարանից:

ավելին

ՀՀ ԳԱԱ "Մաթեմատիկայի ինստիտուտ" ՊՈԱԿ-ի ասպիրանտուրայի գործունեությունը համաձայնեցվում է ՀՀ ԿԳՆ «

...ավելին

Գիտաժողովներ

Սեմինարներ

Հինգշ, 12/12/2019
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Հինգշ, 12/05/2019
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ
Հինգշ, 11/28/2019
ՀՀ ԳԱԱ ՄԻ դահլիճ