Փաստաթղթեր

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կանոնադրությունը

 

Գործուղումներ

Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ նախագահի 28.02.2019թ. N02 կարգադրության (այսուհետ Կարգադրություն) ֆիզիկական անձին գիտական գործուղման ծախսերի նպատակով «ՀՀ ԳԱԱ համակարգի գիտական գործուղումների իրականացում» ծրագրից գումար հատկացվելու համար անհրաժեշտ է տնօրենին ուղղված գրավոր դիմումի միջոցով հայտ ներկայացնել (տես Կարգադրություն, կետ 9): Հայտի ձևը հասանելի է Կարգադրության վերջին էջում: