Փաստաթղթեր

1. Կանոնադրություն

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կանոնադրությունը:

 

2. Հաշվետվություններ

Իստիտուտի տարեկան հաշվետվությունները` որպես Ակադեմիայի հաշվետվության մաս, հասանելի են Ակադեմիայի կայքում:

 

3. Գործուղումներ

     3.1 Գործուղման ծախսերի հնարավոր փոխհատուցում

«ՀՀ ԳԱԱ համակարգի գիտական գործուղումների իրականացում» ծրագրից գումար հատկացվելու համար անհրաժեշտ է տնօրենին ներկայացնել հայտ: Հայտի ձևը հասանելի է կարգադրության վերջին էջում։

     3.2 Գործուղման մեկնելուց առաջ

Արտերկիր գիտական գործուղման մեկնելուց 15-20 օր առաջ անհրաժեշտ է ինստիտուտի կադրերի մասնագետին ներկայացնել մեկնողի տվյալները: Տվյալները անհրաժեշտ է ներկայացնել հավելված 2-ի համաձայն և անձամբ հանձնել կադրերի մասնագետին (սենյակ 3):

     3.3 Գործուղումից վերադառնալուց հետո

Արտերկրյա գործուղումից վերադառնալուց հետո 5-10 օրյա ժամկետում անհրաժեշտ է գիտական քարտուղարին ուղարկել գործուղման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն ըստ Հաշվետվություն 1 և  Հաշվետվություն 2:

                         

4 Արձակուրդ

Հերթական արձակուրդը օգտագործելուց առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ անհրաժեշտ է ինստիտուտի կադրերի մասնագետին ներկայացնել դիմում: Դիմումը անհրաժեշտ է ներկայացնել` ուղղորդվելով արձակուրդի ձևանմուշով և անձամբ հանձնել կադրերի մասնագետին (սենյակ 3):