Statistical and Computational Complexity of the Feature Matching Map Detection Problem

Զեկուցող 
Tigran Galstyan
Հիմնարկ 
Երևանի պետական համալսարան
Ամսաթիվ 
Հինգշաբթի, նոյեմբեր 23, 2023
Սկիզբը 
15:00
Վայրը 
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի դահլիճ