Զեկուցումներ կարդացված բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասախոսների գիտա-մեթոդական համաժողովում

Author: 
NULL
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1990
Registration Number: 
66, 67
Pages: 
124
Remark: 
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական կրթության մին.գիտա-մեթոդական խորհուրդ և ուսումնամեթոդական կաբինետ
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
34
51:061.2/3