Զեկուցումներ կարդացված բարձրագույն ուսումնական հաստատաությունների դասախոսների գիտա-մեթոդական համաժողովում

Author: 
NULL
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան
Publishing year: 
1990
Գրանցման համար: 
66, 67
Էջեր: 
124
Նշում: 
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական կրթության մին.գիտա-մեթոդական խորհուրդ և ուսումնամեթոդական կաբինետ
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
34
51:061.2/3