Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիա: Անձնակազմը 1943-1983

Author: 
Սիմոնյան Ա.Պ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ.
Publishing year: 
1984
Registration Number: 
59
Pages: 
166
Remark: 
ՀՍՍՀ ԳԱ 40 տարի
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
10
001