Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիա: Անձնակազմը 1943-1983

Author: 
Սիմոնյան Ա.Պ. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ Հրատ.
Publishing year: 
1984
Գրանցման համար: 
59
Էջեր: 
166
Նշում: 
ՀՍՍՀ ԳԱ 40 տարի
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
10
001