Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ: Մ.1

Author: 
Նարիմանյան Ս.Մ., Օհանյան Վ.Կ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՊՀ
Publishing year: 
1986
Registration Number: 
88
Pages: 
63
Remark: 
ԵՊՀ Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
63
519.2(07)