Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ: Մ.1

Author: 
Նարիմանյան Ս.Մ., Օհանյան Վ.Կ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՊՀ
Publishing year: 
1986
Գրանցման համար: 
88
Էջեր: 
63
Նշում: 
ԵՊՀ Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
63
519.2(07)