Մաթեմատիկայի ընդունելության քննությունների խնդիրների ժողովածու

Author: 
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Լույս
Publishing year: 
1987
Registration Number: 
83
Pages: 
263
Remark: 
Ձեռնարկ ԷՀՄ-ով անցկացվող քննությունների համար
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
37
51:37(07)