Մաթեմատիկայի մեքենայական քննության տարբերակներ

Author: 
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
Publishing year: 
1986
Registration Number: 
61
Pages: 
214
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
38
51:37(07)