Մաթեմատիկայի մեքենայական քննության տարբերակներ

Author: 
Զաքարյան Վ.Ա. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
Publishing year: 
1986
Գրանցման համար: 
61
Էջեր: 
214
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
38
51:37(07)