Ներածություն կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսության

Author: 
Ներսիսյան Ա.Հ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն
Publishing year: 
1989
Registration Number: 
74
Pages: 
226
Remark: 
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ: Երևանի Պետական Համալսարան
Index: 
NULL
Copy Number: 
1
55
517.51(07)