Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

Author: 
Մովսիսյան Յու.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Եռևան, Զանգակ
Publishing year: 
2008
Registration Number: 
95
Pages: 
729
Remark: 
Երկրորդ հրատ.: Երևանի Պետական Համալսարան: Թույլատրված է ՀՀ Կրթության և գիտ.նախ.կողմից որպես դասագիրք համալսարանների ուսանողների համար
Index: 
Մ 917
Copy Number: 
1
7
512(07)