Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

Author: 
Մովսիսյան Յու.Մ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Եռևան, Զանգակ
Publishing year: 
2008
Գրանցման համար: 
95
Էջեր: 
729
Նշում: 
Երկրորդ հրատ.: Երևանի Պետական Համալսարան: Թույլատրված է ՀՀ Կրթության և գիտ.նախ.կողմից որպես դասագիրք համալսարանների ուսանողների համար
Ինդեքս: 
Մ 917
Copy Number: 
1
7
512(07)