Լույս է տեսել Տ. Հարութունյանի, Յու. Աշրաֆյանի "Spectral theory of Dirac operators" գիրքը:

Լույս է տեսել Տ. Հարութունյանի, Յու. Աշրաֆյանի "Spectral theory of Dirac operators" վերնագրով գիրքը:Գիրքը տպագրվել է ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատարակչությունում: