Ազդանշանների մշակման թվային մեթոդներ

Author: 
Վաղարշակյան Ա.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, ՀՊՃՀ տպարան
Publishing year: 
2004
Գրանցման համար: 
79, 80
Էջեր: 
96
Նշում: 
Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարություն
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
1
65
519.6(07)