Ակադեմիկոս Մխիթար Ջրբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով 27-28 նոյեմբերի 2008թ.

Author: 
NULL
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան,
Publishing year: 
2008
Գրանցման համար: 
93, 94
Էջեր: 
36
Նշում: 
Թեզիսներ: Հայկ.մաթ.ասոցիացիա,Երևանի Պետ.Համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Հայաստանի Պետ.Ճարտարագիտական Համալսարան
Ինդեքս: 
NULL
Copy Number: 
2
5
51:061.2/3