Անալիտիկ ֆունկցիաների տեսություն : Մաս 1

Author: 
Շահինյան Ա.Լ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Միտք
Publishing year: 
1969
Գրանցման համար: 
9, 10
Էջեր: 
242
Նշում: 
Երևանի Պետական Համալսարան
Ինդեքս: 
Շ 15
Copy Number: 
1
59
517.53/57(07)