Անգլերեն-Հայերեն բառարան

Author: 
Ասմանգուլյան Հ.Ա. Խմբ.
Book language: 
Arm
Publisher: 
Երևան, Հայաստան
Publishing year: 
1984
Գրանցման համար: 
45, 46
Էջեր: 
1144
Նշում: 
Շուրջ 30000 բառ
Ինդեքս: 
Ա 579
Copy Number: 
1
68
801.3